Βασική Κάλυψη Υγείας

Το πρόγραμμα της Βασικής Κάλυψης Υγείας αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν ένα πρόγραμμα νοσηλευτικής κάλυψης χαμηλότερου κόστους που εξασφαλίζει δυνατότητα πρόσβασης στις πιο σημαντικές παροχές της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Το πρόγραμμα παρέχει μία ευρεία επιλογή θέσεων νοσηλείας, έχει πλήρη κάλυψη κόστους νοσηλείας με χαμηλή απαλλαγή, επιβραβεύει τη χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις στα εξαρτώμενα μέλη του ίδιου συμβολαίου.

Προσφερόμενες Καλύψεις

Οφέλη εντός Νοσοκομείου

Επιλογή θέσης νοσηλείας

Μπορείτε να επιλέξετε, να νοσηλευτείτε σε A (μονόκλινη), Β (δίκλινη), ή Γ (τρίκλινη) θέση νοσηλείας, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές σας επιθυμίες κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας.

Επιλογή συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας

  • Έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα υγείας με χαμηλότερο κόστος χωρίς όμως να χάνετε τα σημαντικά πλεονεκτήματα που σας προσφέρει. Εσείς συμμετέχετε μέχρι ενός ποσού στην κάλυψη των εξόδων, έχοντας όμως παράλληλα 100% κάλυψη στο υπερβάλλον ποσό.
  • Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε, για τη σωστή επιλογή σας, ότι τη διαφορά της αποζημίωσης που θα προκύψει από τη συμμετοχή σας στα έξοδα, μπορείτε να την καλύψετε μέσω του ασφαλιστικού σας φορέα, ή πιθανής ομαδικής κάλυψης που έχετε από την εργασία σας.
  • Στην περίπτωση αυτή, έχουμε φροντίσει να προσφέρουμε ένα σημαντικό επίδομα, θέλοντας έτσι να επιβραβεύσουμε την επιλογή σας.

Έξοδα νοσηλείας

Καλύπτουμε τα έξοδα νοσηλείας που αφορούν σε δωμάτιο, τροφή, φάρμακα, αμοιβές ιατρών, υλικά, προσθετικές συσκευές, έξοδα χειρουργείου, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ασθενοφόρο, αποκλειστική νοσοκόμα κ.λπ.

Έξοδα συνοδού

Επειδή καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς να αφήσουν μόνα τα παιδιά τους στο νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια μιας πιθανής νοσηλείας τους, έχουμε φροντίσει για παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών, την κάλυψη των εξόδων παραμονής ενός συνοδού-γονέα εντός του νοσοκομείου.

Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου

Καλύπτουμε την αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης.

Έξοδα ημερήσιας επέμβασης – θεραπείας

Στην περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτείτε χωρίς διανυκτέρευση, καλύπτουμε τα έξοδα που αφορούν αποκλειστικά σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενδοσκοπήσεις, χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες.

Πρόσθετα Οφέλη

Επίδομα συμμετοχής ασφαλιστικού φορέα

Παρέχουμε επιπλέον των εξόδων νοσηλείας, επίδομα ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει και το ύψος της αποζημίωσης που κάλυψε ο ασφαλιστικός σας φορέας.

Κάρτα Νοσηλείας

Χορηγούμε κάρτα νοσηλείας, τόσο στον κύριο ασφαλισμένο, όσο και στα εξαρτώμενα μέλη κάθε συμβολαίου. Επιδεικνύοντας την κάρτα νοσηλείας στα συμβεβλημένα – συνεργαζόμενα νοσοκομεία, αναλαμβάνουμε να εξοφλήσουμε για λογαριασμό σας τα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Εκπτώσεις εξαρτωμένων μελών

Θέλοντας να προσφέρουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, παρέχουμε έκπτωση για τα μέλη της οικογένειάς σας, όταν ασφαλίζονται στο ίδιο συμβόλαιο.