Βασική Κάλυψη Κατοικίας

Το πακέτο βασικής κάλυψης κατοικίας είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που σχεδιάσαμε έχοντας προβλέψει όλες τις βασικές ενδεχόμενες ζημιές, που μπορεί να προκύψουν στο σπίτι σας. Έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε την ηρεμία που επιθυμείτε, είτε είστε ιδιοκτήτης, είτε ενοικιαστής.

Το πρόγραμμα της βασικής κάλυψης κατοικίας σας προσφέρει:

Το πακέτο βασικής ασφάλισης κατοικίας περιλαμβάνει μέχρι και 18 διαφορετικές καλύψεις για το κτίριο ή/και το περιεχόμενο της ασφαλισμένης κατοικίας σας. Τώρα μάλιστα με την προσθήκη της νέα κάλυψης Τεχνικής Υποστήριξης «my home care» σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, ενισχύεται η ασφάλεια της περιουσίας σας χωρίς εσείς να επιβαρύνεστε καθόλου γι’ αυτό. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμαπακέτο βασικής κάλυψης κατοικίας σας προσφέρει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
  – Πυρκαγιά από δάσος ή θάμνους
  – Κεραυνός, έκρηξη, καπνός
 • Ασφάλιση ιδίων αντικειμένων
  – Ασφάλιση αντικειμένου από βραχυκύκλωμα
 • Πρόσθετες καλύψεις
  – Έξοδα μεταστέγασης και αποκομιδής συντριμμάτων
  – Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
  – Αντικείμενα σε προσωρινή διαμονή
  – Έξοδα αποθήκευσης
  – Πτώση δένδρων, στύλων
  – Πρόσκρουση οχήματος
  – Πτώση αεροσκαφών
 • Τεχνική Υποστήριξη «my home care» -ΝΕΑ ΚΑΛΥΨΗ-
  – Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης σε περίπτωση βλάβης
  – Αποκατάσταση υδροδότησης σε περίπτωση βλάβης
  – Υποστήριξη κλειδαριών και απεγκλωβισμός ατόμου
  – Αποκατάσταση υαλοπινάκων και κρυστάλλων
  – Φύλαξη και καθαρισμός κατοικίας σε περίπτωση καταστροφής

Προαιρετικά μπορούν να δοθούν οι παρακάτω καλύψεις:

 • Σεισμός
 • Ασφάλιση αντικειμένων σε εξωτερικό χώρο
 • Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή και περιεχομένου

Σημαντικά Πλεονεκτήματα

 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου
 • Δυνατότητα ασφάλισης σε προσυμφωνημένη αξία (κτιρίου/περιεχομένου) ανά τετραγωνικό μέτρο με την εγγύηση της Εταιρίας για αποζημίωση στο πραγματικό ύψος ζημιάς (κατάργηση του όρου υπασφάλισης) και επιπλέον ασφάλιση στην ίδια αξία και της τυχόν αναλογίας των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων
 • Άμεση και ουσιαστική αποζημίωση, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Απαλλαγή της επιβάρυνσης ασφαλίστρων του αυτοκινήτου σας που ασφαλίζεται σε εμάς, για την πρώτη ζημία που τυχόν συμβεί, κάθε τρία χρόνια

Εκπτώσεις

 • 15% μείωση ασφαλίστρων στο πρόγραμμα βασικής κάλυψης κατοικίας εάν είστε ασφαλισμένος με ατομικό συμβόλαιο ζωής. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο επιβραβεύουμε την εμπιστοσύνη σας)
 • 5% εάν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας σε εμάς
 • 15% εάν είστε ασφαλισμένος σε εμάς με ατομικό συμβόλαιο Ζωής και παράλληλα έχετε ασφαλίσει και το αυτοκίνητό σας