Βασική Κάλυψη Επαγγελματικών Φορτηγών

Αστική Ευθύνη

Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από την κυκλοφορία του οχήματός σας.

All Help – Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος

Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες του ατυχήματος (φωτογράφηση, δήλωση ατυχήματος κλπ.), οργανώνει την άμεση μεταφορά του οχήματός σας σε συνεργείο επιλογής σας, τη μεταφορά των επιβαινόντων του οχήματος στον τόπο προορισμού τους και προσφέρει αυτοκίνητο αντικατάστασης για 24 ώρες στις επόμενες 15 ημέρες του ατυχήματος.

Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά του οχήματος

Παρέχουμε δωρεάν την κάλυψη Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους κατά τη μεταφορά του οχήματός σας εντός πορθμείου ή οχηματαγωγού.

Αστική Ευθύνη από ρυμουλκούμενο όχημα

Παρέχουμε δωρεάν την κάλυψη Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους σε περίπτωση που ρυμουλκείτε άλλο όχημα.

Αστική Ευθύνη από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο

Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους από το μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο του οχήματός σας.

Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του οχήματος σαν εργαλείο

Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους που θα προκληθούν από τη λειτουργία του οχήματός σας σαν εργαλείο.

Ιατρική Υποστήριξη

Με ένα απλό τηλεφώνημα, μετά το τροχαίο ατύχημα,  σας παρέχουμε δωρεάν συμπληρωματική ιατρική υποστήριξη μέχρι πλήρους αποθεραπείας με παρουσία Ιατρού με επισκέψεις στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι των τραυματιών.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού – Ιδιοκτήτη

Για το Προσωπικό Ατύχημα ως ιδιοκτήτης ή οδηγός που έγινε κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας του οχήματος σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία (3) προγράμματα

Νομική Προστασία

Σας παρέχουμε κάλυψη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (είτε προξενήσετε είτε υποστείτε ατύχημα) ως κύριος ή νόμιμος κάτοχος του οχήματος σαν οδηγός (ακόμα και αν οδηγείτε νόμιμα οποιοδήποτε αυτοκίνητο) ή πεζός ή ως οδηγός του οχήματος καθώς και τους επιβαίνοντες του οχήματός σας.

Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνουμε τις υλικές ζημίες που θα υποστεί το όχημά σας με ανώτατο όριο ευθύνης τα 100.000 €.

Θραύση Κρυστάλλων

Αποζημιώνεστε για τις ζημίες στα κρύσταλλα του οχήματός σας από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία ακόμα και κατά την απόπειρα κλοπής του καθώς και στην ηλιοροφή του οχήματός σας για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας (εφόσον αυτή προβλέπεται από τον εργοστασιακό του εξοπλισμό).
Έχετε τη δυνατότητα επιλογής κεφαλαίου κάλυψης 1.800 € και 3.000 €.

Θραύση Κρυστάλλων – Υπηρεσίες All Glass

Καλύπτουμε τη Θραύση στα κρύσταλλα (εμπρόσθιoυ και oπίσθιoυ αvεμoθώρακα και τωv παραθύρωv) του οχήματός σας, από oπoιαδήπoτε αιτία περιλαμβαvoμέvης της απόπειρας κλoπής, με χαμηλότερο κόστος ασφάλισης και με αποκατάσταση των ζημιών από τις εξειδικευμένες και με διεθνή αναγνώριση εταιρίες εμπορίας και τοποθέτησης κρυστάλλων ‘’Carglass’’ και “Glassdrive” χωρίς να εκταμιεύσετε χρήματα.

Πλήρης Οδική Βοήθεια στην Ελλάδα ή την Ευρώπη

Σε περίπτωση που το όχημά σας ακινητοποιηθεί λόγω τροχαίου ατυχήματος ή βλάβης ή απώλειας κλειδιών ή ζημίας στα ελαστικά ή από απόπειρα κλοπής, επεμβαίνουμε εμείς είτε ταξιδεύετε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη.