Βασική Κάλυψη Αγροτικών Αυτοκινήτων

Αστική Ευθύνη

Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιά που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας.

All Help – Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος

Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες του ατυχήματος (φωτογράφηση, δήλωση ατυχήματος κλπ.), οργανώνει την άμεση μεταφορά του αυτοκινήτου σας σε συνεργείο επιλογής σας, τη μεταφορά των επιβαινόντων του αυτοκινήτου στον τόπο προορισμού τους και προσφέρει αυτοκίνητο αντικατάστασης για 24 ώρες στις επόμενες 15 ημέρες του ατυχήματος.

Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου

Παρέχουμε δωρεάν την κάλυψη Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας εντός πορθμείου ή οχηματαγωγού.

Αστική Ευθύνη από ρυμουλκούμενο όχημα

Παρέχουμε δωρεάν την κάλυψη Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους σε περίπτωση που ρυμουλκείτε άλλο όχημα.

Αστική Ευθύνη από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο

Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους από το μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο του αυτοκινήτου σας.

Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του οχήματος σαν εργαλείο

Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους που θα προκληθούν από τη λειτουργία του αυτοκινήτου σας σαν εργαλείο.

Ιατρική Υποστήριξη

Με ένα απλό τηλεφώνημα, μετά το τροχαίο ατύχημα,  σας παρέχουμε δωρεάν συμπληρωματική ιατρική υποστήριξη μέχρι πλήρους αποθεραπείας με παρουσία Ιατρού με επισκέψεις στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι των τραυματιών.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού – Ιδιοκτήτη

Για το Προσωπικό Ατύχημα ως ιδιοκτήτης ή οδηγός που έγινε κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία (3) προγράμματα

Νομική Προστασία

Σας παρέχουμε κάλυψη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (είτε προξενήσετε είτε υποστείτε ατύχημα) ως κύριος ή νόμιμος κάτοχος του αυτοκινήτου σαν οδηγός (ακόμα και αν οδηγείτε νόμιμα οποιοδήποτε αυτοκίνητο) ή πεζός ή ως οδηγός του αυτοκινήτου καθώς και τους επιβαίνοντες του αυτοκινήτου σας.

Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνουμε τις υλικές ζημίες που θα υποστεί το αυτοκίνητό σας με ανώτατο όριο ευθύνης τα 100.000 €.

Θραύση Κρυστάλλων

Αποζημιώνεστε για τις ζημίες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σας από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία ακόμα και κατά την απόπειρα κλοπής του καθώς και στην ηλιοροφή του αυτοκινήτου σας για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας (εφόσον αυτή προβλέπεται από τον εργοστασιακό του εξοπλισμό).
Έχετε τη δυνατότητα επιλογής κεφαλαίου κάλυψης 1.800 € και 3.000 €.

Θραύση Κρυστάλλων – Υπηρεσίες All Glass

Καλύπτουμε τη Θραύση στα κρύσταλλα (εμπρόσθιoυ και oπίσθιoυ αvεμoθώρακα και τωv παραθύρωv) του αυτοκινήτου σας, από oπoιαδήπoτε αιτία περιλαμβαvoμέvης της απόπειρας κλoπής, με χαμηλότερο κόστος ασφάλισης και με αποκατάσταση των ζημιών από τις εξειδικευμένες και με διεθνή αναγνώριση εταιρίες εμπορίας και τοποθέτησης κρυστάλλων ‘’Carglass’’ και “Glassdrive” χωρίς να εκταμιεύσετε χρήματα.

Πλήρης Οδική Βοήθεια στην Ελλάδα ή την Ευρώπη

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί λόγω τροχαίου ατυχήματος ή βλάβης ή απώλειας κλειδιών ή ζημίας στα ελαστικά ή από απόπειρα κλοπής, επεμβαίνουμε εμείς είτε ταξιδεύετε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη.