Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Καλύπτεστε αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια ταξιδιών αναψυχής με τις παρακάτω καλύψεις:

  • Προσωπικό ατύχημα, δηλαδή Απώλεια Ζωής, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα και λοιπά έξοδα λόγω ατυχήματος
  • Ασφάλιση αποσκευών
  • Ακύρωση ή συντόμευση ταξιδιού
  • Προσωπική Αστική Ευθύνη