Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Το πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης σχεδιάστηκε με κύριο άξονα την πρόληψη.

Επιλέγοντας το πρόγραμμα σας καλύπτουμε τις εξετάσεις που πραγματοποιείτε σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα εξειδικευμένου γιατρού σας. Επίσης, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επισκέπτεστε γιατρούς του δικτύου μας ή της επιλογής σας, σας καλύπτουμε τις ιατρικές πράξεις απεριόριστα, εφόσον γίνουν από γιατρούς του δικτύου, καθώς και τη διενέργεια ενός προληπτικού ελέγχου ετησίως.
Μάθετε περισσότερα για τις τις καλύψεις και τις υπηρεσίες που μπορείτε να απολαύσετε παρακάτω.

Καλύψεις πρόγραμματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις

Κάθε σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί σίγουρους τρόπους για να έχει πλήρη έλεγχο της υγείας του. Και πλήρης έλεγχος σημαίνει πρώτα απ΄ όλα, σωστή διάγνωση. Καλύπτουμε τις ιατρικές εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε σε συμβεβλημένο με την εταιρία διαγνωστικό κέντρο.

Ιατρικές Εξετάσεις

  • Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων σε γιατρούς του δικτύου μας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το συνεργαζόμενο δίκτυο γιατρών έχει επιλεγεί ώστε να καλύπτει τα ποιοτικά κριτήρια που έχουμε θέσει σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα όπως η υγεία και περιλαμβάνει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στις μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
  • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε και δικό σας γιατρό, μέχρι πέντε (5) φορές το χρόνο συμμετέχοντας στο κόστος αμοιβής.
  • Εάν χρειαστεί να σας επισκεφθεί γιατρός του συνεργαζόμενου δικτύου στο σπίτι, αυτό μπορεί να γίνει μέχρι πέντε (5) φορές το χρόνο, έναντι συμβολικού κόστους για εσάς.

Ιατρικές Πράξεις

Καλύπτουμε χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση όλες τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από γιατρό μέλος του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος

Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίζουμε σωστά την υγεία μας. Για το σκοπό αυτό προβλέπουμε τη διενέργεια ενός, ανά ασφαλιστικό έτος, προληπτικού ελέγχου σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο με την εταιρία μας.

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων

Το κέντρο επικοινωνίας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να χειριστεί οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με το συμβόλαιό σας.

Συμβεβλημένα – Συνεργαζόμενα Δίκτυα

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας διαθέτουμε δίκτυο συμβεβλημένων και συνεργαζόμενων Νοσοκομείων, Διαγνωστικών Κέντρων και Γιατρών.

Γραμμή Υγείας

24ωρη τηλεφωνική κάλυψη μέσω του Κέντρου Συντονισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψή σας.