Πλήρης Κάλυψη Υγείας

Απολαύστε ολοκληρωμένη κάλυψη σε όλους τους τομείς Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, σε συνδυασμό με σημαντικά πρόσθετα οφέλη.

Το πακέτο πλήρους κάλυψης υγείας είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης που εξασφαλίζει απόλυτη κάλυψη της δικής σας υγείας αλλά και αυτής των αγαπημένων σας προσώπων. Αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση, καθώς εγγυάται απόλυτη κάλυψη σε όλους τους τομείς της Νοσοκομειακής αλλά και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, εφόσον το έχετε επιλέξει, εξυπηρετώντας πλήρως όλες τις ανάγκες για σύγχρονη και άμεση αντιμετώπιση της Υγείας σας.

Το πρόγραμμα καλύπτει νοσηλείες εκτός από Ελλάδα και Εξωτερικό, σε ΗΠΑ και Καναδά προσφέροντας σημαντικά πρόσθετα οφέλη με υψηλά όρια κάλυψης. Παρέχει οικονομικό κίνητρο στην περίπτωση που κάνετε χρήση και άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε εξαρτώμενα μέλη. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής υψηλών θέσεων νοσηλείας.

Προσφερόμενες Καλύψεις

Οφέλη εντός Νοσοκομείου

Επιλογή θέσης νοσηλείας

Μπορείτε να επιλέξετε να νοσηλευτείτε σε LUX ή A (μονόκλινη) θέση νοσηλείας, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές σας επιθυμίες κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας.

Επιλογή συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας:

  • Εσείς επιλέγετε εάν θέλετε να συμμετέχετε στα έξοδα νοσηλείας με ποσοστό 20%, ή αν επιθυμείτε κάλυψη των εξόδων σας σε ποσοστό 100%.
  • Το κέρδος από τη συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε, για τη σωστή επιλογή σας, ότι τη διαφορά της αποζημίωσης που θα προκύψει, από τη συμμετοχή σας στα έξοδα, μπορείτε να την καλύψετε μέσω του ασφαλιστικού σας φορέα ή πιθανής ομαδικής κάλυψης που έχετε από την εργασία σας.

Στην περίπτωση αυτή σας προσφέρουμε ένα σημαντικό επίδομα, θέλοντας έτσι να επιβραβεύσουμε την επιλογή σας.

Έξοδα νοσηλείας

Καλύπτουμε τα έξοδα νοσηλείας που αφορούν σε δωμάτιο και τροφή, φάρμακα, αμοιβές ιατρών, υλικά, προσθετικές συσκευές, έξοδα χειρουργείου, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ασθενοφόρο, αποκλειστική νοσοκόμα κ.λπ.

Έξοδα συνοδού

Επειδή καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους μόνα στο νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια μιας πιθανής νοσηλείας τους, έχουμε φροντίσει για παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών, την κάλυψη των εξόδων παραμονής ενός συνοδού-γονέα εντός του νοσοκομείου.

Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου

Καλύπτουμε την αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης.

Έξοδα ημερήσιας επέμβασης – θεραπείας

Στην περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτείτε χωρίς διανυκτέρευση, καλύπτουμε τα έξοδα που αφορούν αποκλειστικά σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενδοσκοπήσεις, χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες.

Πρόσθετα Οφέλη

Προ και Μετά νοσοκομειακά έξοδα

Καλύπτουμε τα «Προ – νοσοκομειακά έξοδα» έως και 3 μήνες πριν τη νοσηλεία, καθώς και τα «Μετά – νοσοκομειακά έξοδα», έως και 2 μήνες μετά την έξοδό από το νοσοκομείο.

Έξοδα Νοσοκόμου στο σπίτι

Επειδή στόχος μας είναι η πλήρης αποκατάσταση της υγείας σας, προβλέπουμε την κάλυψη εξόδων αποκλειστικού νοσοκόμου στο σπίτι αμέσως μετά τη νοσηλεία.

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα

Για όσες ημέρες διανυκτερεύσετε στο Νοσοκομείο, καταβάλλουμε επιπλέον ημερήσιο επίδομα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη παροχή.

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα χωρίς παραστατικά εξόδων

Για όσες ημέρες διανυκτερεύσετε στο Νοσοκομείο, καταβάλλουμε ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα, εφόσον δεν προσκομίσετε έξοδα νοσηλείας.

Χειρουργικό Επίδομα

Εφόσον δεν μας προσκομίσετε έξοδα που αφορούν αμοιβή χειρουργού, καταβάλλουμε χειρουργικό επίδομα, ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης.

Επίδομα Τοκετού

Σε περίπτωση τοκετού, καταβάλλουμε το επίδομα που προβλέπεται στις καλύψεις του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Επίδομα συμμετοχής ασφαλιστικού φορέα

Παρέχουμε επιπλέον των εξόδων νοσηλείας, επίδομα ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει και το ύψος της αποζημίωσης που κάλυψε ο ασφαλιστικός σας φορέας.

Κάρτα Νοσηλείας

Χορηγούμε κάρτα νοσηλείας, τόσο στον κύριο ασφαλισμένο όσο και στα εξαρτώμενα μέλη κάθε συμβολαίου. Επιδεικνύοντας την κάρτα νοσηλείας στα συμβεβλημένα-συνεργαζόμενα νοσοκομεία, αναλαμβάνουμε να εξοφλήσουμε για λογαριασμό σας τα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Εκπτώσεις εξαρτωμένων μελών

Θέλοντας να προσφέρουμε τη δυνατότητα, να εξασφαλίσετε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, παρέχουμε έκπτωση για τα μέλη της οικογένειάς σας, όταν ασφαλίζονται στο ίδιο συμβόλαιο.

Επείγουσα ιατρική βοήθεια

 

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμείτε, πρόσβασης και σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:

Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις

Κάθε σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί σίγουρους τρόπους για να έχει πλήρη έλεγχο της υγείας του. Και πλήρης έλεγχος σημαίνει πρώτα απ’ όλα, σωστή διάγνωση. Καλύπτουμε τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε σε συμβεβλημένο με την Εταιρία διαγνωστικό κέντρο.

Ιατρικές Εξετάσεις

  • Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων σε γιατρούς του δικτύου μας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, το συνεργαζόμενο δίκτυο γιατρών με την Allianz έχει επιλεγεί, ώστε να καλύπτει τα ποιοτικά κριτήρια που έχουμε θέσει σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα όπως η υγεία και περιλαμβάνει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στις μεγάλες πόλεις, σε όλη την Ελλάδα.
  • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε και δικό σας γιατρό, μέχρι 5 φορές το χρόνο, συμμετέχοντας στο κόστος αμοιβής.
  • Εάν χρειαστεί να σας επισκεφθεί γιατρός του συνεργαζόμενου δικτύου στο σπίτι, αυτό μπορεί να γίνει μέχρι 5 φορές το χρόνο, έναντι συμβολικού κόστους για εσάς.

Ιατρικές Πράξεις

Καλύπτουμε, χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση, όλες τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από γιατρό μέλος του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος

Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίζουμε σωστά την υγεία μας. Για τον σκοπό αυτό προβλέπουμε τη διενέργεια ενός, ανά ασφαλιστικό έτος, προληπτικού ελέγχου σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο με την Εταιρία μας.