Πλήρες Πρόγραμμα Σύνταξης

Το πλήρες πρόγραμμα σύνταξης ανήκει στην οικογένεια προγραμμάτων τύπου Unit Linked, εφάπαξ ασφαλίστρου και επενδύει αποκλειστικά σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Μικτό Εσωτερικού Unit Linked».

Το πλήρες πρόγραμμα σύνταξης απευθύνεται σε εσάς που:

  • Έχετε συγκεντρώσει αποταμιευτικό κεφάλαιο στοχεύοντας σε αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες των παραδοσιακών επενδυτικών λύσεων
  • Ενδιαφέρεστε για μια μακροπρόθεσμη δυναμική επένδυση
  • Επιδιώκετε να εξασφαλίσετε ένα συμπληρωματικό ποσό σύνταξης μέσα από το κεφάλαιο που θα έχει συσσωρευτεί στην επιθυμητή ηλικία, ενώ παράλληλα

Λειτουργία του προγράμματος – Παροχές:

Η επένδυση του εφάπαξ καθαρού ασφαλίστρου στο πρόγραμμα είναι 100%, προσφέροντάς σας έτσι τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αποταμιεύσεών σας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Στη λήξη, η εμπιστοσύνη σας ανταμείβεται με ένα επιπλέον, της αξίας του Λογαριασμού Μεριδίων, εφάπαξ ποσό ενώ η ρευστοποίηση των μεριδίων γίνεται, όποτε ζητηθεί, με την καθαρή τους τιμή.

Η εξασφάλιση των Συνταξιοδοτικών σας παροχών επιτυγχάνεται μέσα από τη δυναμική επένδυση του πλήρους προγράμματος σύνταξης παρέχοντάς σας ευελιξία στον τρόπο καταβολής της μέσα από τις παρακάτω μορφές:

  • Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη
  • Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη με εγγυημένη διάρκεια καταβολής
  • Ισόβια Σύνταξη μεταβιβαζόμενη σε άλλο πρόσωπο σε περίπτωση απώλειας ζωής του συνταξιοδοτούμενου – ασφαλισμένου

Πλήρης ενημέρωση. Απόλυτη διαφάνεια

Δύο φορές κάθε χρόνο, η εταιρία μας σας ενημερώνει γραπτώς για το υπόλοιπο του Λογαριασμού Μεριδίων σας.
Επιπρόσθετα, οι τιμές των Μεριδίων των Α/Κ που απαρτίζουν την επένδυσή σας μέσω του Αμοιβαίου «Μικτό Εσωτερικού Unit Linked», δημοσιεύονται καθημερινά στον οικονομικό τύπο, οπότε μπορείτε σε κάθε χρονική στιγμή να υπολογίσετε με απόλυτη διαφάνεια την πορεία των επενδύσεων σας.