Κάλυψη Υγείας για Νέους

Το νέο πρόγραμμα ασφάλειας υγείας για νέους αποτελεί τη νέα πρόταση μας, ειδικά σχεδιασμένη για νέους έως 40 ετών, που επιθυμούν κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης με χαμηλό κόστος.

Το πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση σε παροχές Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης προσφέροντάς σας κάλυψη των εξόδων νοσηλείας μέχρι ένα ανώτατο ποσό το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές σας ανάγκες, ευελιξία στην επιλογή θέσης νοσηλείας και πολύ χαμηλή απαλλαγή. Παράλληλα, σας εξασφαλίζει σημαντικές εκπτώσεις, σε περίπτωση που προσθέσετε και τους αγαπημένους σας στο συμβόλαιό σας.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις καλύψεις του προγράμματος και επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

Προσφερόμενες Καλύψεις

Οφέλη εντός Νοσοκομείου

Επιλογή θέσης νοσηλείας

Μπορείτε να επιλέξετε να νοσηλευτείτε σε A (μονόκλινη), Β (δίκλινη) ή Γ (τρίκλινη) θέση νοσηλείας, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές σας επιθυμίες κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας.

Επιλογή συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας: Το πρόγραμμα σας παρέχει συγκεκριμένο όριο παροχών ανά νοσηλεία, με πολύ χαμηλό ποσό απαλλαγής. Εάν μάλιστα συμμετέχει στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας κάποιος άλλος Κρατικός ή Ιδιωτικός Φορέας Ασφάλισης, σας επιβραβεύουμε χαρίζοντάς σας την προβλεπόμενη απαλλαγή από τα έξοδα νοσηλείας.

Έξοδα νοσηλείας

Καλύπτουμε έξοδα νοσηλείας, μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπει το πρόγραμμα, που αφορούν δωμάτιο, τροφή, φάρμακα, αμοιβές ιατρών, υλικά, προσθετικές συσκευές, έξοδα χειρουργείου, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ασθενοφόρο, αποκλειστική νοσοκόμα κ.λπ.

Έξοδα συνοδού

Επειδή καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς να αφήσουν μόνα τα παιδιά τους στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια μιας πιθανής νοσηλείας τους, έχουμε φροντίσει για παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών, την κάλυψη των εξόδων παραμονής ενός συνοδού-γονέα εντός του νοσοκομείου.

Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου

Καλύπτουμε την αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης.

Έξοδα ημερήσιας επέμβασης – θεραπείας

Στην περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτείτε χωρίς διανυκτέρευση, καλύπτουμε τα έξοδα που αφορούν αποκλειστικά σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενδοσκοπήσεις, χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες.

Πρόσθετα Οφέλη

Κάρτα Νοσηλείας

Χορηγούμε κάρτα νοσηλείας, τόσο στον κύριο ασφαλισμένο, όσο και στα εξαρτώμενα μέλη κάθε συμβολαίου. Επιδεικνύοντας την κάρτα νοσηλείας στα συμβεβλημένα – συνεργαζόμενα νοσοκομεία, αναλαμβάνουμε να εξοφλήσουμε για λογαριασμό σας τα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που έχετε επιλέξει.

Εκπτώσεις εξαρτωμένων μελών

Θέλοντας να προσφέρουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, παρέχουμε έκπτωση για τα μέλη της οικογένειάς σας, όταν ασφαλίζονται στο ίδιο συμβόλαιο.