Ευέλικτο Πρόγραμμα Σύνταξης

Το ευέλικτο πακέτο σύνταξης είναι το νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει τη σιγουριά και την άνεση που χρειάζεστε στα χρόνια της συνταξιοδότησής σας, διατηρώντας το επίπεδο διαβίωσης που με ιδιαίτερο κόπο έχετε δημιουργήσει, απολαμβάνοντας ξένοιαστοι τη νέα φάση της ζωής σας.

Εσείς μπορείτε να επιλέξετε:

 • Το ύψος της Σύνταξης που επιθυμείτε
 • Τη διάρκεια καταβολής της εγγυημένης σύνταξης (ισόβια ή για 20 έτη)
 • Το χρόνο που θέλετε να αρχίσετε να απολαμβάνετε αυτή την παροχή

Λειτουργία του προγράμματος – Επιλογές

Το ευέλικτο πακέτο σύνταξης είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα περιοδικού ασφαλίστρου. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η εξασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης. Επιπλέον, σας παρέχουμε την εξασφάλιση ότι το κεφάλαιο λήξης του συμβολαίου σας δε θα υπολείπεται των συνολικών καθαρών ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή. Με τα ασφάλιστρα που καταβάλλετε κάθε χρόνο για το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα, αφού αφαιρέσουμε τα ποσοστά εξόδων πρόσκτησης και διαχείρισης, δημιουργούμε το Μαθηματικό Αποθεματικό του συμβολαίου σας που επενδύεται με ένα ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο ετησίως για τη διάρκεια που εσείς καταβάλλετε ασφάλιστρα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα σας παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής κατά 100% στην υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων. Έτσι, είστε σίγουροι ότι οι αποταμιεύσεις σας θα αποφέρουν την απόδοση που έχετε σχεδιάσει.

Έναρξη Συνταξιοδότησης

Με την έναρξη της συνταξιοδότησης, και πριν αρχίσει η πρώτη καταβολή της σύνταξης, μπορείτε να διαλέξετε:

 • Ισόβια Εγγυημένη Σύνταξη
 • Ισόβια Εγγυημένη Σύνταξη μεταβιβαζόμενη κατά ποσοστό που εσείς θα επιλέξετε σε δικαιούχο της επιλογής σας
 • Εγγυημένη σύνταξη διάρκειας 20 ετών
 • Εγγυημένη σύνταξη διάρκειας 15 ετών
 • Εγγυημένη σύνταξη διάρκειας 10 ετών
 • Εγγυημένη σύνταξη διάρκειας 5 ετών
 • Εφάπαξ Καταβολή του συσσωρευμένου κεφαλαίου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να εισπράξετε εφάπαξ το κεφάλαιο που έχετε συσσωρεύσει, σας εγγυόμαστε ότι το ποσό αυτό δε θα υπολείπεται του συνόλου των καθαρών καταβληθέντων ασφαλίστρων. Το ποσό της σύνταξης που σας εγγυόμαστε είναι το ελάχιστο δυνατό. Ένα μήνα πριν την έναρξη συνταξιοδότησης, η Εταιρία μας υπολογίζει το ακριβές ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τις οικονομικές και βιομετρικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προκειμένου να σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή μηνιαία σύνταξη.

Ασφαλιστική Προστασία

Το ευέλικτο πακέτο σύνταξης σας παρέχει επιπλέον προστασία για την περίπτωση που αποβιώσετε πριν την έναρξη της συνταξιοδότησής σας αλλά και κατά τη διάρκεια καταβολής. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, η εταιρία μας επιστρέφει στους δικαιούχους σας τα μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή καταβληθέντα καθαρά ασφάλιστρα καθώς και τα συσσωρευμένα μερίσματα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον έχετε επιλέξει προκαθορισμένη περίοδο καταβολής της σύνταξης, σας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς του συμβολαίου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τέλος αν έχετε επιλέξει ισόβια μεταβιβαζόμενη σύνταξη, συνεχίζουμε την καταβολή σύμφωνα με το ποσοστό της επιλογής σας.

Ευελιξία επιλογών

Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ασφαλιστικού έτους, έχετε τη δυνατότητα εφάπαξ έξτρα καταβολών προκειμένου να ενισχύσετε τις αποταμιεύσεις σας. Επιπλέον, μετά τη συμπλήρωση των τριών πρώτων ασφαλιστικών ετών παρέχεται το δικαίωμα:

 • εξαγοράς, εάν βρεθείτε σε κάποια δύσκολη στιγμή
 • δανείου, εάν προκύψει τέτοια ανάγκη
 • αλλαγής του ποσοστού αναπροσαρμογής ασφαλίστρου

Σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • διασφάλιση μελλοντικού επιπέδου ζωής
 • ευελιξία επιλογών αναφορικά με το επιθυμητό ύψος της εγγυημένης σύνταξης, την έναρξη και τη διάρκεια καταβολής της
 • ελάχιστη εγγυημένη απόδοση
 • πρόσβαση στην υπεραπόδοση του συσσωρευμένου κεφαλαίου
 • δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών καλύψεων ζωής