Αγροτικά Αυτοκίνητα Μετακίνηση

Ανεπτυγμένη Κάλυψη Αγροτικών Αυτοκινήτων

Καλύψεις που αφορούν το αυτοκίνητό σας σαν περιουσιακό στοιχείο με “πυρήνα” τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας. All Help – Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει...

Αγροτικά Αυτοκίνητα Μετακίνηση

Βασική Κάλυψη Αγροτικών Αυτοκινήτων

Η βασική κάλυψη επικεντρωμένη σε κάθε περίπτωση στην Αστική Ευθύνη προς τρίτους που προκύπτει από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας αλλά και στον ιδιοκτήτη-οδηγό ή κάτοχο του αυτοκινήτου. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιά που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας. All...

Αστική Ευθύνη

Ελαττωματικών Προϊόντων

Ακόμα και αν στην επιχείρησή σας εφαρμόζετε ένα άριστο σύστημα ποιοτικού ελέγχου, η πιθανότητα να φτάσει στον καταναλωτή ένα ελαττωματικό σας προϊόν, είναι πάντα υπαρκτή γεγονός που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα που, με πολύ κόπο, έχετε φτιάξει μέχρι σήμερα στην αγορά. Με την Αστική Ευθύνη ελαττωματικών προϊόντων καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι...

Αστική Ευθύνη

Εργοδότη

Με την Αστικη Ευθύνη Εργοδότη καλύπτεστε για την  Εργοδοτική Αστική  Ευθύνη σας που αφορά  ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν  στο υπαλληλικό ή / και εργατοτεχνικό προσωπικό της επιχείρησής σας από αμέλεια δική σας ή των προστηθέντων σας.  Η κάλυψη συνίσταται σε καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, καθώς και σε διαφορά ημερομισθίου  Ι.Κ.Α.

Αστική Ευθύνη

Γενική Αστική Ευθύνη

Με τη Γενική Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων/Επαγγελματικών χώρων καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής σας και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή και τους προσωπικού σας.

Αγροτικά Αυτοκίνητα Μετακίνηση

Πλήρης Κάλυψη Αγροτικών Αυτοκινήτων

Το πιο πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης του αυτοκινήτου σας για τους πλέον “απαιτητικούς” πελάτες. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας. All Help – Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει όλες...

Επαγγελματικά Φορτηγά Μετακίνηση

Βασική Κάλυψη Επαγγελματικών Φορτηγών

Η βασική κάλυψη επικεντρωμένη σε κάθε περίπτωση στην Αστική Ευθύνη προς τρίτους που προκύπτει από την κυκλοφορία του οχήματός σας αλλά και στον ιδιοκτήτη-οδηγό ή κάτοχο του οχήματος. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από την κυκλοφορία του οχήματός σας. All Help – Ολοκληρωμένη Οδική...

Επαγγελματικά Φορτηγά Μετακίνηση

Ανεπτυγμένη Κάλυψη Επαγγελματικών Φορτηγών

Καλύψεις που αφορούν το όχημά σας ως περιουσιακό στοιχείο με “πυρήνα” τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από την κυκλοφορία του οχήματός σας. All Help – Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες του ατυχήματος...

Επαγγελματικά Φορτηγά Μετακίνηση

Πλήρης Κάλυψη Επαγγελματικών Φορτηγών

Το πιο πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης του οχήματός σας για τους πλέον “απαιτητικούς” πελάτες. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του οχήματός σας. All Help – Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει όλες τις...

Ανθρώπινο Δυναμικό

Κάλυψη Επιχείρησης

Εργοδότες και εργαζόμενοι στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον αξίζουν την πιο προηγμένη ασφάλιση ζωής, υγείας και σύνταξης. Προσφέρουμε σε εταιρικούς πελάτες εξειδικευμένες λύσεις για το ανθρώπινο δυναμικό τους.