Ελαττωματικών Προϊόντων

Με την Αστική Ευθύνη ελαττωματικών προϊόντων καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι αξιώσεων Τρίτων για σωματικές βλάβες / θάνατο ή / και υλικές ζημιές , οι οποίες θα προκύψουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα των καλυπτόμενων προϊόντων που διαθέσατε ως “παραγωγός” μέσα στα πλαίσια της εμπορικής σας δραστηριότητας.

Παραγωγός, σύμφωνα με το Νόμο θεωρείται:

 • ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού
 • όποιος επιθέτει στο προϊόν
  -επωνυμία
  -σήμα, ή
  -άλλο διακριτικό γνώρισμα
 • ο εισαγωγέας
 • κάθε τελικός προμηθευτής

Απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου:

 • το είδος και η φύση του προϊόντος
 • οι πρώτες ύλες και τα συστατικά εν γένει του προϊόντος στις περιπτώσεις σύνθετων προϊόντων
 • ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης
 • ποιοι είναι οι προμηθευτές των πρώτων υλών ή των συστατικών
 • η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου, ως παραγωγού, εισαγωγέα ή προμηθευτή
 • η παραγωγική διαδικασία και οι μηχανισμοί ελέγχου
 • οι δραστηριότητες της επιχείρησης και η στελέχωσή της
 • τα γεωγραφικά όρια διανομής
 • τα αιτούμενα όρια αποζημίωσης