Πλήρες Πρόγραμμα Σύνταξης

Ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα “Unit Linked” με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου που έχει σα στόχο την κάλυψη των συνταξιοδοτικών σας αναγκών. Το πλήρες πρόγραμμα σύνταξης ανήκει στην οικογένεια προγραμμάτων τύπου Unit Linked, εφάπαξ ασφαλίστρου και επενδύει αποκλειστικά σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Μικτό Εσωτερικού Unit Linked». Το πλήρες πρόγραμμα σύνταξης απευθύνεται σε εσάς που: Έχετε συγκεντρώσει...

Βασικό Πρόγραμμα Σύνταξης

Απαντώντας δυναμικά και υπεύθυνα στην ανάγκη προστασίας από την αβεβαιότητα που συνεπάγονται οι έντονοι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής και εντείνουν οι αδυναμίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, σας προσφέρουμε το βασικό πακέτο σύνταξης, ένα πρωτοποριακό, πλήρες και ευέλικτο συνταξιοδοτικό και αποταμιευτικό πρόγραμμα που ανήκει στην οικογένεια ασφαλιστικών προγραμμάτων που συνδέονται με επενδύσεις “Unit Linked”. Λειτουργία του προγράμματος...

Ευέλικτο Πρόγραμμα Σύνταξης

Εξασφαλίστε από σήμερα τη σύνταξη που θα σας επιτρέψει να απολαύσετε τα χρυσά χρόνια της ζωής σας κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. Το ευέλικτο πακέτο σύνταξης είναι το νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει τη σιγουριά και την άνεση που χρειάζεστε στα χρόνια της συνταξιοδότησής σας, διατηρώντας το επίπεδο διαβίωσης που με ιδιαίτερο κόπο έχετε δημιουργήσει,...