Ιδιοκτήτη Κατοικιδίου

Απευθύνεται σε εσάς ως ιδιοκτήτη κατοικίδιου ζώου και σας καλύπτει για την Αστική σας Ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σας.

Διαχειριστή Πολυκατοικίας

Απευθύνεται σε εσάς που είστε Διαχειριστές Πολυκατοικιών και σας καλύπτει για ζημίες που τυχόν συμβούν σε τρίτους από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σας που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τη διαχείριση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων, όπως η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, η ταράτσα, η στέγη, οι μετόπες των μπαλκονιών.

Οικογενειάρχη-Ιδιωτών

Σήμερα, όσο η ζωή γίνεται πιο πολύπλοκη, τόσο οι ευθύνες του οικογενειάρχη αυξάνουν. Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη προς Τρίτους για σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια δική σας ή και των μελών της οικογενείας σας ως φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια των συνηθισμένων δραστηριοτήτων...