Προστασία Ασφαλίστρου

Διασφαλίστε τη συνέχιση των ασφαλιστικών καλύψεων, που με ιδιαίτερη φροντίδα επιλέξατε για εσάς και τους ανθρώπους σας, προσθέτοντας πάντα το πρόγραμμα Προστασίας Ασφαλίστρου. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πλήρη ισχύ και την ομαλή συνέχιση τόσο των δικών σας συμβολαίων όσο και των συμβολαίων που έχετε επιλέξει για την οικογένειά σας και...

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες

Καλύψτε τις Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που μπορεί να πραγματοποιήσετε μετά από ένα ατύχημα εντός ή εκτός νοσοκομείου. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ασκείσετε προσωρινά τα επαγγελματικά σας καθήκοντα, σας προσφέρουμε ένα μηνιαίο εισόδημα, καλύπτοντας έτσι το οικονομικό αντίκτυπο που επιφέρει στον οικογενειακό προγραμματισμό η ανικανότητα για εργασία. Η εταιρία μας σε περίπτωση ατυχήματος σας καλύπτει:...

Απώλεια Εισοδήματος

Εξασφαλίστε το μηνιαίο εισόδημα που χρειάζεστε εάν κάποιο ατύχημα ή ασθένεια σας αναγκάσει να μείνετε προσωρινά μακριά από τη δουλειά σας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ασκείσετε προσωρινά τα επαγγελματικά σας καθήκοντα, σας προσφέρουμε ένα μηνιαίο εισόδημα, καλύπτοντας έτσι το οικονομικό αντίκτυπο που επιφέρει στον οικογενειακό προγραμματισμό η ανικανότητα για εργασία. Εσείς μπορείτε να...

Ανικανότητα από ατύχημα

Η καθημερινή μας ζωή εμπεριέχει κινδύνους που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Αντιμετωπίστε το ενδεχόμενο ανικανότητας εξασφαλίζοντας από σήμερα ένα κεφάλαιο σε περίπτωση που κάποιο ατύχημα διαταράξει την προσωπική σας ζωή. Σε περίπτωση που προκύψει Μόνιμη Ολική ή Μερική Αναπηρία, μετά από κάποιο ατύχημα, σας προσφέρουμε το κεφάλαιο κάλυψης ή ποσοστό του κεφαλαίου κάλυψης που αντιστοιχεί...

Σύνταξη Ανικανότητας

Η ανικανότητα για εργασία μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια μέρους ή του συνόλου της παραγωγής εισοδήματος ενός εργαζόμενου. Αντιμετωπίστε το ενδεχόμενο της ανικανότητας εξασφαλίζοντας από σήμερα μια σύνταξη σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργαστείτε στο μέλλον. Σε περίπτωση που προκύψει Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα για εργασία, μετά από κάποιο ατύχημα ή ασθένεια, σας προσφέρουμε...

Μόνιμη Ανικανότητα

Η ανικανότητα για εργασία μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια μέρους ή του συνόλου της παραγωγής εισοδήματος ενός εργαζόμενου. Αντιμετωπίστε το ενδεχόμενο της ανικανότητας εξασφαλίζοντας από σήμερα ένα κεφάλαιο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργαστείτε στο μέλλον. Σε περίπτωση που προκύψει Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα για εργασία, μετά από κάποιο ατύχημα ή ασθένεια, σας προσφέρουμε...