Ανεπτυγμένη Κάλυψη Αγροτικών Αυτοκινήτων

Καλύψεις που αφορούν το αυτοκίνητό σας σαν περιουσιακό στοιχείο με “πυρήνα” τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας. All Help – Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει...

Βασική Κάλυψη Αγροτικών Αυτοκινήτων

Η βασική κάλυψη επικεντρωμένη σε κάθε περίπτωση στην Αστική Ευθύνη προς τρίτους που προκύπτει από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας αλλά και στον ιδιοκτήτη-οδηγό ή κάτοχο του αυτοκινήτου. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιά που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας. All...

Πλήρης Κάλυψη Αγροτικών Αυτοκινήτων

Το πιο πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης του αυτοκινήτου σας για τους πλέον “απαιτητικούς” πελάτες. Αστική Ευθύνη Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας. All Help – Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει όλες...