Ασφάλιση Χρημάτων

Καλύπτονται οι οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας και προέρχονται από κλοπές, ληστείες ή δόλιες πράξεις υπαλλήλων. Πιο αναλυτικά με την ασφάλιση χρημάτων καλύπτεστε για: την απώλεια μετρητών και επιταγών, κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους σας, συνεπεία κλοπής/ληστείας (hold-up) με άσκηση απειλής ή/και βίας την απώλεια χρημάτων (μετρητών, επιταγών και λοιπών...

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Εξασφαλίστε τα ηλεκτρονικά συστήματα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά κ.α.) της επιχείρησής σας κατά παντός κινδύνου, δηλαδή για απρόβλεπτες και αιφνίδιες ζημίες που τα επηρεάζουν άμεσα, όπως ενδεικτικά: φωτιά νερό λάθη χειρισμού κλοπή εξαιτίας διάρρηξης κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας.  

Μηχανικές Βλάβες

Εξασφαλίστε τα μηχανήματα της επιχείρησής σας για εσωτερικές ζημίες που οφείλονται σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια αιτία, όπως: φυσική έκρηξη ελαττώματα χύτευσης και υλικών βραχυκύκλωμα κ.α Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας.  

Μεταφορές Εμπορευμάτων

Εξασφαλίστε τα διακινούμενα εμπορεύματα σας, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο,  κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημίας ή απώλειας, διαλέγοντας κάποια από τις παρακάτω Ρήτρες : Institute Cargo Clause (Α) Institute Cargo Clause (B) Institute Cargo Clause (C) Καθώς και με τις συμπληρωματικές Ρήτρες Πολέμου ή/και Στάσεων – Απεργιών με συμπληρωματικό ασφάλιστρο. Institute Cargo Clause (A) Η Ρήτρα...

Διακοπή Εργασιών

Εξασφαλίστε τις πάγιες δαπάνες, το μικτό κέρδος και τα πρόσθετα έξοδα σε περίπτωση ζημίας συνεπεία των κινδύνων έναντι των οποίων έχετε επιλέξει να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας. Η κάλυψη αυτή μπορεί να προστεθεί σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων για βιομηχανικό ή μεγάλο εμπορικό κίνδυνο. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας αποζημιώσει για την...

Πυρός/Συμπληρωματικών κινδύνων

H τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με την πολυετή γνώση των αναγκών της ελληνικής αγοράς αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ασφάλιση βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων. Με δεδομένο ότι η ασφάλιση ενός βιομηχανικού ή ενός μεγάλου εμπορικού κινδύνου παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, έχουμε δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης των κινδύνων αυτών. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών του τμήματος...

Πλήρης Κάλυψη Επιχείρησης

Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που σχεδιάσαμε έχοντας προβλέψει όλες τις ενδεχόμενες ζημιές, που μπορεί να προκύψουν στην επιχείρησή σας. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την επιχείρησή σας (κτίριο και περιεχόμενο) για μερική ή ολική καταστροφή η οποία οφείλεται σε τυχαία, απρόβλεπτα και αιφνίδια αίτια και περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις: Πυρκαϊά-κεραυνός, ζημιές από καπνό πυρκαϊάς Πυρκαϊά από δάσος Εκρηξη Πτώση...