Κάλυψη Επιχείρησης

Εργοδότες και εργαζόμενοι στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον αξίζουν την πιο προηγμένη ασφάλιση ζωής, υγείας και σύνταξης. Προσφέρουμε σε εταιρικούς πελάτες εξειδικευμένες λύσεις για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Προσωπικό Ατύχημα

Η καθημερινή μας ζωή εμπεριέχει κινδύνους που δε μπορούμε να αποκλείσουμε.  H Allianz σας προσφέρει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη ατομική ή ομαδική ασφάλιση έναντι ατυχημάτων. Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεστε για κάθε ατύχημα που οφείλεται σε εξωτερικές, βίαιες, αιφνίδιες, τυχαίες και απόλυτα ανεξάρτητες από τη θέληση ή διανοητική σας κατάσταση αιτίες, που μπορεί να προκαλέσουν αντικειμενικά...

Κάλυψη Εργαζομένων

To πρόγραμμα εξασφαλίζει ολοκληρωμένα και άμεσα τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας και τα μέλη των οικογενειών τους από οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός που προκαλεί δυσβάστακτη οικονομική επβάρυνση. Ασφάλιση Ζωής και Υγείας Ο υψηλός ιατρικός πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την αδυναμία πλήρους κάλυψης των εξόδων περίθαλψης που παρέχουν τα κρατικά ταμεία ασφάλισης, καθιστούν ολοένα και πιο δυσβάστακτο το...