Ασφάλιση Σκάφους

Το γραφείο μας πάντα πρωτοπόρο σε όλους τους τομείς ασφάλισης προσφέρει πλήθος καλύψεων για το σκάφος σας που αφορούν την κάλυψη της Αστικής σας Ευθύνης ως ιδιοκτήτη του σκάφους, σύμφωνα με τον Ν.4256/14.

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας προτείνουμε και διαμορφώστε το ανάλογα με τις δικές ανάγκες. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Προσφερόμενες Καλύψεις

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει κατά την περίοδο πλεύσης του σκάφους και σας προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες σε περίπτωση υλικών ζημιών ή/και σωματικών βλαβών που θα προκληθούν από το σκάφος σας σε τρίτους.

Επίσης, καλύπτεται η Αστική σας Ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από ατύχημα. H κάλυψη αυτή συνίσταται στη δαπάνη απορρύπανσης της θαλάσσιας ή λιμναίας περιοχής.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να ασφαλιστείτε για την Αστική σας Ευθύνη από και προς σκιέρ.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ασφαλίσετε το σκάφος σας για ίδιες ζημιές που μπορεί να υποστεί είτε είναι στη θάλασσα είτε στην ξηρά (κατά τη διάρκεια παροπλισμού του) όπως:

  • Ολική κλοπή
  • Υλικές ζημίες από κακόβουλες βλάβες
  • Πειρατεία, ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό, κεραυνό
  • Εκβολή, κακοκαιρία
  • Πυρκαγιά, έκρηξη
  • Πρόσκρουση, βύθιση, προσάραξη, σύγκρουση
  • Έξοδα ναυαγιαιρέσεως ή απομάκρυνσης ναυαγίου
  • Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής /ρυμούλκησης
  • Νομική προστασία