Ανεπτυγμένη Κάλυψη Υγείας

Ολοκληρωμένη κάλυψη σε όλους τους τομείς της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε συνδυασμό με σημαντικά πρόσθετα οφέλη.

Το ανεπτυγμένο πρόγραμμα κάλυψης υγείας παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε συνδυασμό με σημαντικά πρόσθετα οφέλη, όπως και τη δυνατότητα επιλογής χαμηλότερων θέσεων νοσηλείας, αλλά και προαιρετικά, πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του πλήρους προγράμματος, προσφέρεται όμως με χαμηλότερες θέσεις νοσηλείας, γεγονός που το κάνει οικονομικότερο ενώ παράλληλα, μπορεί και αυτό να γίνει ολοκληρωμένο μέσω της προσθήκης καλύψεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Προσφερόμενες Καλύψεις

Οφέλη εντός Νοσοκομείου

Επιλογή θέσης νοσηλείας

Μπορείτε να επιλέξετε να νοσηλευτείτε σε Β (δίκλινη) ή Γ (τρίκλινη) θέση νοσηλείας, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές σας επιθυμίες κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας.

Επιλογή συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας:

  • Εσείς επιλέγετε εάν θέλετε να συμμετέχετε στα έξοδα νοσηλείας με ποσοστό 20% ή επιθυμείτε κάλυψη του 100% των εξόδων σας
  • Το κέρδος από τη συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος της κάλυψης του προγράμματος

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε, για τη σωστή επιλογή σας, ότι τη διαφορά της αποζημίωσης που θα προκύψει, από τη συμμετοχή σας στα έξοδα, μπορείτε να την καλύψετε μέσω του ασφαλιστικού σας φορέα, ή πιθανής ομαδικής κάλυψης που έχετε από την εργασία σας. Εμείς, στην περίπτωση αυτή, προσφέρουμε ένα σημαντικό επίδομα, θέλοντας έτσι να επιβραβεύσουμε την επιλογή σας.

Έξοδα νοσηλείας

Καλύπτουμε τα έξοδα νοσηλείας που αφορούν σε δωμάτιο και τροφή, φάρμακα, αμοιβές ιατρών, υλικά, προσθετικές συσκευές, έξοδα χειρουργείου, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ασθενοφόρο, αποκλειστική νοσοκόμα κ.α.

Έξοδα συνοδού

Επειδή καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς να αφήσουν μόνα τα παιδιά τους στο νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια μιας πιθανής νοσηλείας τους, έχουμε φροντίσει για παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών, την κάλυψη των εξόδων παραμονής ενός συνοδού-γονέα εντός του νοσοκομείου.

Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου

Καλύπτουμε την αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης.

Έξοδα ημερήσιας επέμβασης – θεραπείας

Στην περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτείτε χωρίς διανυκτέρευση, καλύπτουμε τα έξοδα που αφορούν αποκλειστικά σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενδοσκοπήσεις, χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες.

Πρόσθετα Οφέλη

Προ και Μετά νοσοκομειακά έξοδα

Καλύπτουμε τα «Προ – νοσοκομειακά έξοδα» έως και 3 μήνες πριν τη νοσηλεία, καθώς και τα «Μετά – νοσοκομειακά έξοδα», έως και 2 μήνες μετά την έξοδό από το νοσοκομείο.

Έξοδα Νοσοκόμου στο σπίτι

Επειδή στόχος μας είναι η πλήρης αποκατάσταση της υγείας σας, προβλέπουμε την κάλυψη εξόδων αποκλειστικού νοσοκόμου στο σπίτι αμέσως μετά τη νοσηλεία.

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα

Για όσες ημέρες διανυκτερεύσετε στο Νοσοκομείο, καταβάλλουμε επιπλέον ημερήσιο επίδομα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη παροχή.

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα χωρίς παραστατικά εξόδων

Για όσες ημέρες διανυκτερεύσετε στο Νοσοκομείο, καταβάλλουμε ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα, εφόσον δεν προσκομίσετε έξοδα νοσηλείας.

Χειρουργικό Επίδομα

Εφόσον δεν μας προσκομίσετε έξοδα που αφορούν αμοιβή χειρουργού, καταβάλλουμε χειρουργικό επίδομα, ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης.

Επίδομα Τοκετού

Σε περίπτωση τοκετού, καταβάλλουμε το επίδομα που προβλέπεται στις καλύψεις του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Επίδομα συμμετοχής ασφαλιστικού φορέα

Παρέχουμε επιπλέον των εξόδων νοσηλείας, επίδομα ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει και το ύψος της αποζημίωσης που κάλυψε ο ασφαλιστικός σας φορέας.

Κάρτα Νοσηλείας

Χορηγούμε κάρτα νοσηλείας, τόσο στον κύριο ασφαλισμένο όσο και στα εξαρτώμενα μέλη κάθε συμβολαίου. Επιδεικνύοντας την κάρτα νοσηλείας στα συμβεβλημένα-συνεργαζόμενα νοσοκομεία, αναλαμβάνουμε να εξοφλήσουμε για λογαριασμό σας τα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Εκπτώσεις εξαρτωμένων μελών

Θέλοντας να προσφέρουμε τη δυνατότητα, να εξασφαλίσετε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, παρέχουμε έκπτωση για τα μέλη της οικογένειάς σας, όταν ασφαλίζονται στο ίδιο συμβόλαιο.

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμείτε, πρόσβασης και σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:

Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις

Κάθε σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί σίγουρους τρόπους για να έχει πλήρη έλεγχο της υγείας του. Και πλήρης έλεγχος σημαίνει πρώτα απ’ όλα, σωστή διάγνωση. Καλύπτουμε τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε σε συμβεβλημένο με την Εταιρία διαγνωστικό κέντρο.

Ιατρικές Εξετάσεις

  • Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων σε γιατρούς του δικτύου μας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, το συνεργαζόμενο δίκτυο γιατρών έχει επιλεγεί, ώστε να καλύπτει τα ποιοτικά κριτήρια που έχουμε θέσει σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα όπως η υγεία και περιλαμβάνει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στις μεγάλες πόλεις, σε όλη την Ελλάδα.
  • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε και δικό σας γιατρό, μέχρι 5 φορές το χρόνο, συμμετέχοντας στο κόστος αμοιβής.
  • Εάν χρειαστεί να σας επισκεφθεί γιατρός του συνεργαζόμενου δικτύου στο σπίτι, αυτό μπορεί να γίνει μέχρι 5 φορές το χρόνο, έναντι συμβολικού κόστους για εσάς.

Ιατρικές Πράξεις

Καλύπτουμε, χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση, όλες τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από γιατρό μέλος του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος

Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίζουμε σωστά την υγεία μας. Για το σκοπό αυτό προβλέπουμε τη διενέργεια ενός, ανά ασφαλιστικό έτος, προληπτικού ελέγχου σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο με την Εταιρία μας.